Top 5 mẫu sofa tuyệt đẹp - Sofa - Nội thất - Thiết kế

Mae West Lips Sofa thiết kế bởi Salvador Dalí
Top 5 mẫu sofa tuyệt đẹp - Sofa - Nội thất - Thiết kế

Togo Ligne Roset thiết kế bởi NTK Michel Ducaroy
Top 5 mẫu sofa tuyệt đẹp - Sofa - Nội thất - Thiết kế

Marshmallow thiết kế bởi NTK George Nelson và trợ lý Irving Harper
Top 5 mẫu sofa tuyệt đẹp - Sofa - Nội thất - Thiết kế

Polder soaf thiết kế bởi Hella Jongerius
Top 5 mẫu sofa tuyệt đẹp - Sofa - Nội thất - Thiết kế

Freeform sofa thiết kế bởi Isamu Noguchi