5 sản phẩm gia đình tuyệt vời được giới thiệu tại Salone del Mobile 2014 - Tin Tức Thiết Kế - Nội thất

Thiết kế bởi Philippe Starck for Kartell
5 sản phẩm gia đình tuyệt vời được giới thiệu tại Salone del Mobile 2014 - Tin Tức Thiết Kế - Nội thất

Thiết kế bởi Alessandro Guidolin for Riva 1920
5 sản phẩm gia đình tuyệt vời được giới thiệu tại Salone del Mobile 2014 - Tin Tức Thiết Kế - Nội thất

Thiết kế bởi Analogia Project for Frag
5 sản phẩm gia đình tuyệt vời được giới thiệu tại Salone del Mobile 2014 - Tin Tức Thiết Kế - Nội thất

Thiết kế bởi Jaime Hayon for Bosa
5 sản phẩm gia đình tuyệt vời được giới thiệu tại Salone del Mobile 2014 - Tin Tức Thiết Kế - Nội thất

Thiết kế bởi Matali Crasset for Campeggi