5 mẫu ghế nổi tiếng trong mọi thời đại - Thiết kế - Nội thất - Ghế

Ghế ZigZag thiết kế bởi Gerrit Rietveld Thomas
5 mẫu ghế nổi tiếng trong mọi thời đại - Thiết kế - Nội thất - Ghế

Ghế Wiggle thiết kế bởi NTK Frank Gehry
5 mẫu ghế nổi tiếng trong mọi thời đại - Thiết kế - Nội thất - Ghế

Ghế Hill House thiết kế bởi NTK Rennie Mackintosh
5 mẫu ghế nổi tiếng trong mọi thời đại - Thiết kế - Nội thất - Ghế

Ghế Eames Wire thiết kế bởi Charles & Ray Eames
5 mẫu ghế nổi tiếng trong mọi thời đại - Thiết kế - Nội thất - Ghế

Ghế Ant thiết kế bởi Arne Jacobsen