Ý tưởng cho phòng khách ấm cúng - Thiết kế - Mẹo và Sáng Kiến - Phòng khách

Chỗ ngồi thư giãn
Ý tưởng cho phòng khách ấm cúng - Thiết kế - Mẹo và Sáng Kiến - Phòng khách

Gam màu bình yên
Ý tưởng cho phòng khách ấm cúng - Thiết kế - Mẹo và Sáng Kiến - Phòng khách

Thú vị với sắc màu
Ý tưởng cho phòng khách ấm cúng - Thiết kế - Mẹo và Sáng Kiến - Phòng khách

Đặt một tấm thảm ấm áp
Ý tưởng cho phòng khách ấm cúng - Thiết kế - Mẹo và Sáng Kiến - Phòng khách

Dùng gối để làm chỗ ngồi