---------------------------------------------------------------------------
20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!!
---------------------------------------------------------------------------

ห้องนั่งเล่นสีดำแสนอบอุ่น

การตกแต่งห้องนั่งเล่นด้วยสีดำ ไม่ได้ทำให้ดูมืดทึบไม่น่ารับแขกอย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะถ้าเราใช้เทคนิคการเลือกบานหน้าต่างที่สูงโปร่ง เปิดให้แสงภายนอกส่องเข้ามาถึงภายในได้อย่างทั่วถึง หรือเจาะพื้นที่เพิ่มช่องรับแสงให้มากขึ้น ก็จะสามารถแต่งห้องนั่งเล่นด้วยโทนสีดำได้อย่างใจ แบบไม่ต้องเปลืองไฟ แถมยังสามารถให้แขกได้ชมวิวภายนอกอย่างเต็มตามากขึ้นด้วย


20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

1. 36 Denning Street

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

2. 525A Upper Changi Road

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

3. Arlington Contemporary

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

4. Artful Restoration for a Brooklyn Brownstone

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

5. Auburn Residence

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

6. Beverly Hills Summit Drive

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

7. Cadboro Bay

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

8. Dundarave

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

9. Godden Crescent

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

10. H. Richards Living Room

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

11. Interiors from LDP

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

12. Contemporary Living Room

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

13. London Contemporary Living Room

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

14. Plateau Residence

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

15. San Juan Capistrano

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

16. Seattle Contemporary Living Room

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

17. Smith

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

18. Surrey House

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

19. T Eatons Living Room

20 ไอเดีย แต่งห้องนั่งเล่น โทนสีดำ !!! - ห้องนั่งเล่นสีดำ - ห้องนั่งเล่น - แต่งห้องนั่งเล่น - เฟอนิเจอร์ - หรูหรา - โดดเด่น - สวยงาม - ไม่เหมือนใคร

20. West 1st


******************************************
ขอขอบคุณภาพจาก homedesignlover.com