Weathered Ledgestone 

     หินขนาดใหญที่สุดสำหรับการออกแบบ  CraftStone Ledgestone  โดยที่  Weathered Ledgestone  จะให้สีสัน และผิวพื้นที่พบได้ในหินหน้าผาเท่าธรรมชาติเท่าน้น ซึ่งมันทนต่อสถาวะอากาศมานานนับแรมปี


     ขนาดของหินหลายขนาดโดยที่มีความสูงตั้งแต่ 1 ถึง 6 ซม. และยาว 4 ถึง 28 ซม.  หินที่หรูหรานี้จะเปลี่ยนแปลง และได้รับคำชมอย่างแน่นอนในภูมิทัศนื หรือ อาคารสิ่งก่อสร้าง

European Castle Stone 

     เตือนให้นึกถึงความทรงจำเกี่ยวกับปราสาทของชาวยุโรปโบราณที่มีการออกแบบร่วมสมัย และมีสีสัน European Castle Stone  สร้าง และมีการอัดซ้ำให้ดูเหมือนกับของเก่า และมีรูปแบบในทุกมุมมองที่มองเห็น

 

     European Castle Stone  ได้รับความนิยมหลายขนาดจาก 5 ซม. ถึง 35 ซม. ออกแบบให้ทุก ๆ ชิ้นมีความอดีในตอนที่ประกอบ ด้วยพื้นผิวที่เหมือนการสกัดด้วยสิ่ว และผิวที่เรียบที่มีอยู่ รวมถึงความหลากหลายในเรื่องความหนาในทุก ๆ ชิ้นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของ European Castle  ทำให้มีลายนูนที่มีเงาที่สร้างขึ้นเป็นแบบเฉพาะในสไตล์ของชาวยุโรป

CraftStone Limestone  
  
   ขึ้นแบบมาจากหินเหมืองแร่ในตะวันตกกลางตนบน  CraftStone Limestone  ถูกผลิตขึ้นมาด้วยความไว้วางใจเพื่อให้มีคุณลักษณะที่พิเศษ และมีรายละเอียดของหินที่มีความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ

      การเลือกของหินสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความหยาบทำให้มันมีความยืดหยุ่นในการออกแบบที่น่าแปลกประหลาดออกไป หินมีความสูงตั้งแต่ 1¼ ถึง 6 นิ้ว และความยาวจาก 4 ถึง 16 นิ้ว

Craft Bricks

     หนึ่งในวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของโลก อิฐเป็นสิ่งที่มีอยู่เพื่อเป็นยานให้กับความศิวิไลซ์ของตน และมีการใช้ในการสร้างอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่หลายแห่งด้วยกัน

 

 

     Craft Bricks  ได้ถูกนำมา และทำการอัดซ้ำให้ดูเหมือนกับเป็นของเก่าซึ่งดูคล้ายกับอิฐ ทำให้มีความเป็นไปได้อย่างมากในการออกแบบพิเศษของ

 

 

     Craft Bricks  เหล่านี้เป็นการสร้างความน่าสนใจ และเป็นทางเลือกที่สร้างสรรค์สำหรับสถาปนิก และนักออกแบบผู้ที่ชื่นชอบลักษณะที่น่าดึงดูดใจของอิฐที่ใช้งานแล้ว

 

ชมสินค้า
http://www.georgeinter.com