เรียนรู้ "วิธีตัดแต่งกิ่งไม้" เพื่อสวนสวย ชื่นใจสบายตา - วิธีตัดแต่งกิ่งไม้ - ตัดแต่งกิ่งไม้ - เรียนรู้วิธีตัดแต่ง - แต่งต้นไม้ - สวนสวย - ดูแลต้นไม้การตัดแต่งกิ่งขั้นต้น ให้ใช้หัวแม่มือกับนิ้วชี้เด็ดยอดอ่อน การเด็ดยอดอ่อนจะช่วยคุมการเจริญเติบโต เช่น เมื่อเด็ดยอดอ่อนด้านข้าง หมายถึงการช่วยเร่งความเจริญเติบโตทางแนวยาวของกิ่ง เรียกวิธีนี้ว่า Pinching
 

          การตัดแต่งแต่ละครั้ง ควรใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ เครื่องมือต้องคม และใช้อย่างถูกวิธี นอกจากนี้หากรอยแผลที่ถูกตัดแต่งมีขนาดใหญ่ควรต้องใช้ยาทาแผล เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าไปทำลาย


            Thinning เป็นการตัดกิ่งที่ไม่ต้องการออกโดยไม่เหลือตอกิ่ง เพื่อให้พุ่มต้นโปร่ง กิ่งที่ควรตัดออก เช่น กิ่งที่หันเข้าหาพุ่ม กิ่งที่เป็นโรค กิ่งแห้ง กิ่งมุมแคบ เป็นต้น การตัดแบบหลังนี้ จะตัดชิดกับต้นหรือชิดกับกิ่งใหญ่
 

  การตัดแต่งต้นที่เรียกว่า Shearing เป็นการตัดแต่งไม้แบบหนึ่ง ที่ไม่จำเป็นต้องคิดถึงการตัดกิ่งที่ต้องอยู่เหนือตาหรือข้อตา เพราะเป็นการตัดแต่งผิวของพุ่มใบ เพื่อให้ได้รูปทรงต่าง ๆ (Topiary) ตามต้องการ
  

ส่วนการตัดกิ่งที่เหลือตอไว้เรียกว่า Heading Back หรือการทอนกิ่ง เป็นการตัดกิ่งเพื่อให้แตกยอดใหม่ ควรตัดลงมาถึงตาที่อยู่ในทิศทางที่ต้องการการตัดลงมาถึงตาที่หันเข้าหาพุ่ม เป็นการตัดที่ไม่ถูกต้อง เพราะกิ่งที่เกิดใหม่จะไม่มีประโยชน์ ซึ่งต้องตัดทิ้งในภายหลัง การตัดควรตัดชิดกับตา และทำเป็นปากฉลาม โดยให้รอยแผลหันออกจากตา


credit : home.kapook.com