วิธีปลูกดอกไม้ในหน้าหนาว - ตกแต่งบ้าน - สวนสวย - ไอเดีย - การออกแบบ - ตกแต่ง - ของแต่งบ้าน - DIY - จัดสวน

ต้องเตรียมกระเปาะต้นไม้และดินที่ดี


วิธีปลูกดอกไม้ในหน้าหนาว - ตกแต่งบ้าน - สวนสวย - ไอเดีย - การออกแบบ - ตกแต่ง - ของแต่งบ้าน - DIY - จัดสวน

แสงและความอบอุ่นคือสิ่งที่สำคัญ


วิธีปลูกดอกไม้ในหน้าหนาว - ตกแต่งบ้าน - สวนสวย - ไอเดีย - การออกแบบ - ตกแต่ง - ของแต่งบ้าน - DIY - จัดสวน

เพาะจนรากแข็งแรงดีแล้วจึงนำไปปลูกที่ดิน