จัดสวนหย่อมเล็กๆ หน้าบ้านให้สวยงาม... - ตกแต่ง - สวนสวย - บ้านสวย - บ้าน - จัดสวน

จากนั้นก้อเริ่มเอาหินโรย จัดสวนหย่อมเล็กๆ หน้าบ้านให้สวยงาม... - ตกแต่ง - สวนสวย - บ้านสวย - บ้าน - จัดสวน

กว่าจะกลับเข้ามาเริ่มมืด เสร็จอีกที ก็เกือบ 2 ทุ่ม ยังไม่ค่อยเรียบร้อยค่ะ โรยหินแบบมองไม่ค่อยเห็น
แสงสว่างไม่พอ เสร็จออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ


จัดสวนหย่อมเล็กๆ หน้าบ้านให้สวยงาม... - ตกแต่ง - สวนสวย - บ้านสวย - บ้าน - จัดสวน


จัดสวนหย่อมเล็กๆ หน้าบ้านให้สวยงาม... - ตกแต่ง - สวนสวย - บ้านสวย - บ้าน - จัดสวน


จัดสวนหย่อมเล็กๆ หน้าบ้านให้สวยงาม... - ตกแต่ง - สวนสวย - บ้านสวย - บ้าน - จัดสวน


จัดสวนหย่อมเล็กๆ หน้าบ้านให้สวยงาม... - ตกแต่ง - สวนสวย - บ้านสวย - บ้าน - จัดสวน

credit : bloggang.com