Ideja vodilja bila je reflektovanje “filozofije žurnalizma kao kulture dijaloga” a što je dovelo do rešenja u kojem preovlađuju – baš ono kako se i sam magazin zove – ogledala.

Plafon kantine obložen je od 4.230 krugova napravljenih od mikro-perforiranog aluminijuma koji reflektuju svetlo. Stolovi su postavljeni u prostoru u tri velike grupe kako bi pratili organsku formu osnove. Prostor je podeljen i rasvetom koja, zahvajućuji pažljivim odabirom boje, pravi pozitivnu atmosferu.