Postoje standardi za dimenzije i visinu radnog stola kao i odabir stolice, a posebno treba voditi računa o pravilima koja važe za rad ispred kompjutera. Radni sto mora da bude minimum 120 cm širok i 80 cm dubok. Ukoliko je monitor ravan dubina stola može biti i manja. Razmak izmedju očiju i monitora bi trebalo da bude min 50 cm. Ploča stola bi trebalo je da je mat površine i svetle boje. Prava visina stola se određuje tako da dok sedite ruke budu savijene u laktovima i da dodiruju radnu površinu, a da su vam ramena opuštena.Takođe bi trebalo noge držati savijene pod 90 stepeni tako da vam stopala budu na podu. Ponekad je teško uskladiti ove visine pa je potrebno postaviti neki oslonac za noge ispod stola. Stolica mora da bude udobna, anatomska sa naslonom za ruke i točkićima. Naslon i sedište stolice bi trebalo da budu podesivi, kako biste podesili ugao sedenja i visinu na kojoj sedite. Uvek sedite pravo i tačno ispred monitora tako da vam je monitor u visini očiju.

Ukoliko radni sto služi za obavljanje nekog posla van radnog vremena ili za neki hobi, dimenzije stola zavise od slučaja do slučaja. Sto bi trebalo da ima ispod ili iznad radne ploče police ili fioke kako bi se radna površina maksimalno rasteretila od suvišnog nagomilavanja svtari. Tako ćete uvek imati bolju preglednost i više slobodne površine za rad.

Radni sto u dečijoj sobi bi trebalo da stoji u nekom kutku koji omogućava punu koncetraciju detetu. Nije dobro da se sto nalazi na frekventnom mestu u sobi pogotovu ako sobu deli dvoje dece. Idealno mesto za radni sto je pored prozora zbog količine prirodnog sveta. Sto se postavlja upravno na prozor tako da svetlo dolazi s leve strane. Ukoliko sto nije pored prozora nedostatak dnevnog svetla nadoknadiće radna stona lampa koja je u svakom slučaju obavezna.

Radni sto bi trebalo da dimenzijama bude prilagodjen  detetu u zavisnosti od starosne dobi. Detetu treba obezbediti takav radni sto da ono ima motivaciju i želju da sedi za njim. Naravno na prvom mestu je pravilno sedenje i udobnost, a zatim estetika.