1. Obješeni stolci na sklapanje za instant ormar

2. Stari klavir u vrtnu fontanu

3. Zrcalo od starih reketa

4. Noćni ormarić od obnovljene metalne kante za smeće

5. Stara komoda dobiva novi život kao tegla za biljke

6. Bubnjevi preuređeni u luster

7. Kupaonski ormarić od starog bicikla

8. Stare žarulje pretvorite u nove lampe

9. Reciklirajte stare boce u kreativan luster

10. Naslonjač od stare kade